درگاه پرداخت الکترونیک سامانه صادرات و واردات

شماره کوتاژ (بدون کد گمرک) یا شماره درخواست  کد ملی/شناسه ملی صاحب کالا 
تصویر امنیتی